0216 499 32 00

Vanaların Nakliyatı Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

Bu makalenin amacı; sorunsuz performans sağlamak için vanaların tedarik edilmesini, depolanmasını, taşınmasını, kurulmasını ve bakımının uygun bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Bu kurallar, üreticinin teslimatından sonra vanaları depolayan ve kullanan tüm kişiler için geçerlidir.

 
Genellikle yeni veya yenilenmiş bir vana, fabrikayı son kullanıcıya doğru terk ettiğinde bunun hikayenin sonu olduğu varsayılır. Fakat herhangi bir vananın yeni uygulama alanında mükemmel şekilde çalıştığından emin olmak için kullanımdan önce; nakliye, alım ve depolama sırasında belirli kuralların yakından uygulanması zorunludur. Bu kurallar aşağıda sıralanmıştır. Bu adımlar yakından takip edilirlerse, yalnızca ürünlerin uygun şekilde taşınmasıyla kalmayacak, aynı zamanda bu ürünlerin hasar nedeniyle herhangi bir aksaklık veya arıza olmadan daha sonra kullanılabileceğinden de emin olunacaktır.

Ulaştırma, alım ve depolama:
 • Valfleri (ve tüm aksesuarlarının) ambalajından çıkarırken, taşıma sırasında hasar görmediğinden emin olun.
Not: Valf ve / veya herhangi bir aksesuarı hasarlı veya eksikse, aynısını fabrikalarına / şubelerine bildirin.
Dikkat: Valfleri doğrudan yere veya beton bir yere yerleştirmekten kaçınılmalıdır.
 • Valflerin açık ve kapalı konumları, kolla çalışan valfler için kol kısmında veya dişli kutusu ile çalışan valfler için dişli kutusunun üstünde belirtilmiştir.
 • Tüm valfler küre girişi tamamen açık bir pozisyonda teslim edilir ve uçlar nakil sırasında döküntülerin veya diğer katı parçacıkların girmesini ve dişli kenarların zarar görmesini önlemek için kapaklarla korunur.
Not: Valfin çalışması yayın küre girişine yakın olduğu ve hava beslemesinin küre girişine açık olduğu tek etkili pnömatik aktüatör üzerinden olduğunda vanalar, küre girişleri kapalı olarak beslenir. Küre yüzeyine zarar gelmemesi için özel dikkat gösterilmelidir.
 • Valfler genellikle tahta bir kutuya veya sandıklara yerleştirilmeden önce ambalajlanmalı ve taşıma sırasında hasar görmemesi için önlem alınmalıdır. Vananın sarma ve koruyucu malzemesi, vana takılana kadar yerinde bırakılmalıdır. Vanalar, mümkünse temiz ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Vananın iç kontrolü için koruyucu uç kapakları çıkarılmışsa, incelemeden hemen sonra tekrar takılmalıdır.
 • Sahadaki vana hatalarının % 50'si yetersiz depolama ve korumadan kaynaklanmaktadır.
 • Eğer vanalar uzun bir süre saklanacaksa, temizlenmeli ve hidrostatik/pnömatik kovan fabrikaya/şubeye danışılarak kurulumdan önce conta testi yapılmalıdır.
 • Yükleme ve boşaltma sırasında, ambalaj kutusundaki ok işaretlerinin yukarı konumda olup olmadığını kontrol edin.
 • Boşaltma sırasında, vana kutusunun bir forklift kullanarak dikey konumda kaldırıldığından emin olun. Ayrıca, paket kutusunun bir yerden başka bir yere taşındığında, zeminde sürüklenmediğinden emin olun.
 • Tercihen, vanayı daima yere serilmiş lastik tabakaların üzerine yerleştirin.
 • Vanayı daima üstü kapalı, kuru ve temiz bir ortamda, yağmurdan korunacak şekilde saklayın.

Ekipmanların kontrolü ve taşınması

 • Kutuya yerleştirilmiş olan paket listesi kopyası üzerinden, ekipmanların içeriğini kontrol edin.
 • Müşteri tarafından bir etiket numarası belirtilmişse, üreticinin plakasında bulunan etiket numarasını kullanarak vanaları tanımlayın.
 • Nakliye sırasında hasar görmediklerinden emin olmak için tüm vanaları görsel olarak inceleyin.
 • Boya hasarı durumunda, hasarlı yüzeye rötuş yapın.
 • Vananın iç parçalarına ve bağlantı yüzeylerine maksimum koruma sağlamak için montajdan hemen öncesine kadar, vanadan (uç flanşlar, gövde bağlantısı vb.) herhangi bir koruma malzemesini çıkarmayın.
 • Valf önceden kurulmuş bir ekipmanla (aktüatör vb.) tedarik edilmişse, tüm ekipmanları kaldırmak için daima valf kaldırma mapalarını kullanın; valfi taşımak için ekipmanların kaldırma noktaları kullanmayın.
 • Valfler tamamen açık pozisyonda gönderilmelidir
 • Valfi her zaman tam açık veya tam kapalı halde saklayın.
 • Vana aktüatör ile tedarik edilmişse; tüm pnömatik, elektrik veya hidrolik bağlantıları vana monte edilene kadar saklayınız.
 • Taşınma sırasında, sızdırmazlık yüzeylerine veya alın kaynağı yüzeylerine herhangi bir mekanik zarar gelmesini önlemek için valf uçlarına özellikle dikkat edin.
 • Valfleri tutarken daima kaldırılması gereken ağırlığa uygun kayışlar kullanın; zincirlerin veya kancaların işlenmiş yüzeylerle temas etmesinden kaçının.

Montaj

 • Hatta yeni bir vana takmadan önce, vananın doğruluğunun kontrol edildiğinden emin olun ve vananın özelliklerinin boru özellikleri ve montajı yapılacak hat için belirtilenlerle aynı olduğundan emin olun. Vana üzerindeki etiket gerekli bilgileri verecektir. Bu bilgi eksikse, fabrika / şubeye danışın.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Vananın kurulumundan önce boru hattının tamamen temizlendiğinden emin olun. Boru hattındaki kalıntı, kireç vb. maddeler vananın hassas conta uçlarına zarar verecek ve devreye alma sırasında sızıntıya neden olacaktır.
 • Devreye alma ve boru hattı yıkama sırasında, iç parçaların zarar görmesini önlemek için vana tamamen açık tutulmalıdır.
Not: Boru hatlarının temizlenmesi ve test edilmesi sırasında vananın hasar görmesini önlemenin bir yolu, bunları bobin parçaları ile değiştirmektir. Bobin parçalarının kullanılması mümkün değilse, vananın tamamen açık bir durumda tutulması önemlidir. Ayrıca, vanaların hassas contasını katı parçacıklardan korumak için kritik yerlere geçici pislik tutucular takılması da tavsiye edilir.
 • Küresel vanalar, kavite boşaltımı için kürenin delinmediği sürece iki yönlü akış için tasarlanmıştır. Kavite boşaltma deliğine sahip bir küre için, valfin takılmasının valf üzerinde işaretli akış yönü okuna göre doğru olduğundan emin olun.
 • Vanalar boru hattı yönüne göre yatay veya dikey olarak monte edilebilir. Bununla birlikte, vanayı aktüatör ile alt tarafa doğru monte etmenizi önermiyoruz, çünkü boru hattındaki kirler daha sonra gövde boşluğuna girebilir ve salmastra boğazına zarar verebilir.
 • Vanayı aşırı gerilimden korumak ve boru hattı titreşimlerini azaltmak için boru hattını sıkıca desteklemek gerekebilir. Bu işlemi kolaylaştırmak için, valfin boru kelepçeleri ve destekleri kullanılarak gövde tarafından desteklenmesi tercih edilir. Destekleri flanş cıvatasına veya aktüatörlere bağlamayın.
 • Monte edilmeden önce, vana uçlarındaki koruyucularının çıkarıldığından ve contanın flanşlı vanalar için yerine oturduğundan emin olun. Valf uçlarını ve çapını metilen klorür veya trikloroetilen müşterinin isteğine göre temizleyin.
 • Vananın montaj stand/destek ayağı verilmişse, müşteri tarafındaki flanş montajdan önce çıkarılmalıdır.

2017 © Varnasan Vana Sanayi ve Tic. A.Ş.

Tüm hakları saklıdır.