Varnasan

VARNASAN VANA SAN VE TİC  olarak ‘’Kalite; Kontrol edilmez üretilir’’ anlayışını kalite politikamız olarak benimsedik.

Bu anlamda;

 • Küreselleşen dünyada, en uygun maliyet ve kaliteli ürünler ile müşteriye ulaşarak rekabet gücümüzü arttırmak,
 • İnsan ve çevre güvenliğinin çok önemli olduğu basınçlı kap sektöründe ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürünler üretmek
 • Müşteri beklentilerine uygun ürünleri, istenen tarihte sevk ederek koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Personel gelişmesini ve buna bağlı olarak verimliliği arttırmak amacıyla, eğitim ve motivasyon faaliyetlerine gereken önemi vermek,
 • Gelişen ve değişen şartlara paralel olarak kalite yönetim sistemimizde sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkelerimizdir.

VARNASAN üst yönetimi olarak, kalite politikamızın sürekliliğinin sağlanacağını ve kalite sistemimizin uygunluğunun denetleneceğini taahhüt ederiz.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

 • VARNASAN VANA SAN. VE TİC. A.Ş. - GEBZE ŞUBESİ Çevre Mevzuatı çerçevesinde sunduğumuz Küresel Vana, İğne Vana, Basınç Emniyet Valfı, Çek Valf, Pislik Tutucu ile Muhtelif Vana Parçaları hizmetlerinin tüm aşamalarında ulusal ve uluslararası standart, mevzuat dâhil tüm uygunluk yükümlülükleri doğrultusunda hareket ederiz.
 • Hizmet verilen tüm alanlarda sürdürülebilirlik anlayışı ile çevrenin korunması, kaynak seçimi, faaliyetlerimiz sonucunda oluşması muhtemel çevre kirliliğinin kaynağında önlenmesi, enerji ve doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması için gerekli tedbirleri alırız ve aldırırız.
 • Tüm faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini kontrol etmek, çevreye olacak etkilerini minimum seviyeye çekmek için çevre boyutlarını tespit eder ve ivedilikle iyileştirme çalışmalarını başlatırız.
 • Çevre yönetim sistemini yönetim uygulamalarına adapte eder, amaç ve hedeflere ulaşmak için izleme ve ölçme denetimlerini yaparız.  Çevre yönetim sisteminin amaç ve hedeflerinin karşılanmasındaki etkinliğini değerlendiririz.
 • Doğaya verdiğimiz zararları azaltmak için; çevreye daha az zararlı etkisi olan ürünleri tercih eder,  bu doğrultuda teknolojik gelişmeleri takip eder, çalışanların eğitimini sağlar ve tedarikçilerimizi bilinçlendiririz. Çevresel konulara olan farkındalığı ve çevre bilincini geliştirerek sürekli olarak yüksek tutmaya çalışırız. 
 • İnsana ve çevreye saygılı olmayı ilke kabul eder, iklim değişikliğinin azaltılması, biyolojik zenginliklerin ve ekosistemin korunması, Çevre Yönetim Sistemi performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağımızı taahhüt ederiz.

İSG POLİTİKASI

VARNASAN, üretim faaliyetlerinin, İSG kurallarına ve çevreye olan olumsuz  etkilerinin azaltılmasını, risklerin belirlenip kontrol altına alınmasını sürekli iyileştirmeler yapılarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda geliştirmeyi   taahhüt eder:

 • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymak
 • Zamanında ve doğru risk analizi yapmak. İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek  tehlikelerin önceden belirlenerek ortadan kaldırılmasını sağlamak
 • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek
 • Güvenli ve sağlıklı iş yeri için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak, kazaları önlemek
 • ISG faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak
 • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, ürün yaşam döngüsünü dikkate alarak kalite, iş güvenliğini sağlayacak işbirliğini artırmak
 • Çalışanlarımız başta olmak üzere, tüm paydaşlarımızın çevreye duyarlılık kazanması için çaba göstermeyi ve sağlıklı güvenli işler yapmayı taahhüt ederiz.